Over Ons

K.B.G  Nieuwmoer

KBG Nieuwmoer

 

Hoe het begon.

De seniorenvereniging van Nieuwmoer werd opgericht in 1961 als Kristelijke Bond van Gepensioneerden.JaanKerstens en Jaan Meesters namen het initiatief. Hun drijfkracht werd verder gezet door een reeks sterke figuren: Sooike van den Broeck, SooiHerrijgers, meester louis Vorsselmans, Julia Vergouwen… Dank zij hun enthousiaste, voortdurende inzet bleef de beweging gestaag groeien. Vandaag telt KBG een kleine 300 leden. Dat moet zowat 70% van alle senioren op Nieuwmoer zijn.

 

De doelstelling.

Met KBG bouwen we aan een sterke, hechte gemeenschap van leeftijdsgenoten. Door verschillende activiteiten willen we mensen dichter bij elkaar brengen, in lief en leed, in goede en minder goede dagen. Niemand staat alleen, niemand moet zich eenzaam voelen in onze gemeenschap. Wat ons verbindt is niet zozeer de leeftijd, maar vooral aandacht en genegenheid voor mekaar.

 

KBG wil een schakel zijn.

Tussen mensen en generaties. We willen bewaren, cultiveren en doorgeven aan volgende generaties wat wij in ons leven als waardevol hebben ervaren. We willen de identiteit van dit dorp versterken en doorgeven aan de volgende generaties. De werklust en levensblijheid van de turfstekers en “haaispoiers” die dit dorp uit arme grond hebben opgetrokken, blijven ons inspireren tot ideeën voor vandaag en morgen. Om de levenskwaliteit – vooral van senioren – waar mogelijk te verbeteren.

 

Voor wie?

Alle 55-plussers dieverdraagzaamheid en vriendschap als belangrijke levenswaarden zien, zijn welkom in KBG Nieuwmoer. Iedereen is er dan welkom, zonder discriminatie. We willen zoveel mogelijk gepensioneerden betrekken bij onze vereniging.We laten ons leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.

 

Lid worden?

Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor 10 euro per jaar ben je er bij.gratis voor 90-plussers,

 Lid worden is simpel: je spreekt een bestuurslid aan of je meldt je hier als lid aan.


 Met en door wie?

KBG Nieuwmoer is een onafhankelijke feitelijke vereniging. We zijn niet aangesloten bij een koepelorganisatie van ouderen. KBG Nieuwmoer is wel erkend door de gemeentelijke overheid; we zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke Ouderenadviesraad Kalmthout.

 

De werking van KBG draait volledig op een groep gepensioneerde vrijwilligers.

Zij zorgen voor de activiteiten, feestjes, uitstappen, contatcten….

 

 

Het bestuur bestaat uit wijkverantwoordelijken:


Nouws Stan  *Voorzitter*  Blikstraat 5                          Tel: 036673644    Gsm:0475222590

      

Renalda de Kooning *Bestuur*                                       Tel; 


Brosens Maria                  Kempenlaan 47                    TEL: 036677337


Antonissen Leo                Zilverenhoeksteenweg 6    Tel: 036672287


Van hooydonck Agnes    Bremlaan 5                           Tel: 036676667


Jacobs Pharailda            Wuustwezelsteenweg 42     Tel: 036675571


Kerstens Annie              Spreeuwstraat 2                   Tel: 036675571


De laet Lilianne             Jostilborghsstraat 23           Tel: 036332333


Verburgh Dianne           Jostilborghsstraat   42        Tel:036676709   

         

Mateeusen Cristian       Venetiaanse heiden 23         Tel: 036673450


Corry van Laerhoven     Bremlaan 3                  corry.van.laerhoven@gmail.com